>> Fotogalerie

Máte na věc stejný názor? Svou podporu projektu můžete vyjádřit také anonymním přidáním svého hlasu na počítadle.
1187
PODPOŘIT

O čem je projekt "Přejmenuj most"?

Jde o projekt rockového hudebníka Davida Strnada a jeho snahou je oficiální přejmenování Branického mostu v Praze na „Most inteligence“ a umístění pamětní desky, která by připomínala historii mostu.

Historie Branického mostu
Myšlenka na železniční obchvat Prahy pro nákladní dopravu se mezi odborníky objevovala již začátkem 20. století. Po druhé světové válce plánovací komise myšlence nepřála, ale roku 1949 bylo náhle se stavbou mostu započato, aniž by byla dokončena celková koncepce železniční dopravy i projekt trati. Předpokládá se, že ukvapené zahájení výstavby bylo vyvoláno potřebou urychleně najít práci pro vzdělance odsunuté do dělnických profesí. Projekt vypracoval Jiří Klimeš ve třech variantách, prováděcí projekt vybrané varianty vytvořili Zbyšek Krušina a Vladislav Valoušek. Navrhovaný název není novou myšlenkou. Již v minulosti most získal lidové označení „Most Inteligence“ proto, že na jeho stavbě pracovala řada příslušníků takzvané inteligence (právníků, filosofů, lékařů a dalších vzdělanců), kteří byli v 50. letech nuceni nastoupit do dělnických a pomocných profesí. V roce 1969 byl, jako jeden z mála pražských železničních mostů, oficiálně pojmenován – a to jako Branický most.

Co je cílem projektu?
Účelem celé akce je mimo jiné připomenout občanům, za jakých okolností byla stavba postavena. Rovněž chceme poukázat na tehdy nesmyslný plánovaný přesun desetitisíců zaměstnanců státní správy do výroby. Jednalo se ve skutečnosti o politickou čistku – kdo neodešel dobrovolně, byl propuštěn a zařazen do továrny. Nejvíce se toto opatření, které bylo motivováno vojenskými plány SSSR, dotklo právě naší inteligence. Úkol zněl na první pohled jednoduše: průmysl potřebuje desetitisíce nových pracovních sil, a tak bude přesunuto 77 500 úředníků do výrobního procesu. Tak vznikla na přelomu čtyřicátých a padesátých let "akce 77 tisíc".
V dnešní době je velmi důležité připomínat události, jež za minulého režimu ovlivnily životy mnoha lidí . Občané naší země si neuvědomují sílu demokracie – a to i se svými chybami. Málokdo staví svobodu na nejvyšší patra svého žebříčku hodnot. Národ trpí amnézií. Vzhledem ke skutečnosti, že most je v havarijním stavu a nemůže být takřka využíván pro účely, pro které byl postaven, je na místě se také zamyslet nad jeho dalším využitím. Autor projektu David Strnad má zajímavý nápad: ve vyspělých zemích na západ od našich hranic, jsou tyto stavby využívány pro setkávání lidí, trhy a další zajímavé akce. To je však běh na dlouhou cestu.

Dne 30. 5. 2014 v 17:00 se pod mostem z jeho branické strany uskutečnila malá vzpomínková akce k padesátému výročí mostu. Pokud se náš záměr podaří, tak bychom rádi později uspořádali v souvislosti s aktem přejmenování rockový koncert, který bychom věnovali všem, kteří most stavěli.