Totalita do 21. století nepatří! Vedoucí sekce Bc. David Lebeda
Bc. David Lebeda působil v letech 2008 -2010 na ÚMČ Praha 7 jako koordinátor prevence kriminality a protidrogový koordinátor. V tomto období vymyslel a později s velkým přispěním vedení MČ Praha 7 a zejména starosty Marka Ječménka uskutečnil projekt pod názvem 'Totalita do 21. století nepatří!'

Úřad městské části Prahy 7 se nezávazně na situaci v různých místech republiky problematikou extremismu již nějaký čas zabýval. Na školách zřizovaných městskou částí Prahy 7 již proběhly pilotní přednášky o této problematice a to v rámci celého projektu.

Jednalo se o projekt primární a sekundární prevence zaměřený proti veškerým projevům extremismu. Celý projekt byl preventivně-informačně nasměrován na projevy jednotlivců z řad extremistických hnutí, skupin a jejich sympatizantům z pravicového i levicového extremistického spektra.

Po pilotních přednáškách na některých základních školách zřizovaných MČ Praha 7 zaměřených na problematiku extremismu bylo zjištěno, že je nutné se zaměřit tímto směrem z důvodu, že se u některých žáků objevily náznaky blízké projevům zejména xenofobie a rasismu. Rovněž bylo velmi důležité připomenout žákům a studentům základní principy demokracie s přihlédnutím na špatné zkušenosti z předlistopadového totalitního režimu.

Projekt 'Totalita do 21.století nepatří !' se však nezaměřoval jen na žáky základních a středních škol. Jedním ze základní úkolů tohoto projektu bylo připomenout také široké veřejnosti události před 20 lety a zásadní události, které jim předcházely. Bylo také nutné poukázat na zločiny, kterých se představitelé minulého režimu dopustili a to ve všech sférách politického, ekonomického, sociálního a kulturně-společenského života. Připomenout, kolik životů bylo díky tzv. „rudému“ teroru zmařeno, a to i přes skutečnost, že KSČM je parlamentní stranou.


TOTALITA DO 21 STOLETÍ NEPATŘÍ 2009
- METALOMÁNIE PROTI TOTALITĚ
• První fáze projektu – přednášková činnost na ZŠ, SŠ, SOU, Gymnázia na Praze 7 Bylo zásadní věcí cílovou skupinu projektu upozornit na možnost trestního stíhání při protiprávním jednání extremistů. V průběhu projektu 'Totalita do 21. století nepatří!' byla snaha o zvýšení právního vědomí žáků a studentů s tím, že byli upozorněni na jejich možné stíhání při extremistických projevech, které jsou uvedeny v trestním zákoně. Byli poučeni o pravděpodobných dopadech v případě jejich protiprávního jednání a to jak v souvislosti s jejich věkem, tak následně v dospělosti. Takto nastavené úkoly vychází z více jak tříleté zkušenosti koordinátora prevence kriminality a protidrogové prevence s přednáškami na ZŠ, SŠ a VŠ.

• Druhá fáze projektu – módní přehlídka kolekce let 1960-1989
• Třetí fáze projektu – výstava dětské tvorby na téma: 'Totalita'
Výstava se týkala výtvarných děl dětí na společné téma „TOTALITA“. V rámci módní přehlídky byla představena kolekce oblečení z let 60-90 kdy občané a zejména mládež měli možnost srovnávat tyto modely se současností. Cílem bylo mimo jiné vysvětlit zejména mladší generaci jaký byl rozdíl ani ne tak v kvalitě, ale v celkové uniformitě, šedosti a nevýraznosti od dnešních výrobků.

• Čtvrtá fáze projektu – rockový koncert Bylo vhodné v rámci takto směřované prevence v této problematice využít i kulturních prostředků. Z tohoto důvodu na závěr celého projektu se uskutečnil v KC Vltavská rockový koncert, Lze konstatovat, že bylo při nejmenším vhodné při této příležitosti připomenutí dvacátého výročí od událostí roku 1989 nechat zahrát v rámci tohoto projektu především rockové skupiny, které se buď angažovaly v boji proti totalitě, nebo byly zakázané či opakovaně zakazované (na tzv. indexu). I v současné době mají členové těchto uskupení co mladým lidem nabídnout.

„O morálce se mluví buď cudně málo, protože člověk nerad slyší o svých nesplněných povinnostech a chybných volbách, kterých se dopustil, nebo se omílá až do omrzení v naději, že si především ti druzí žádoucnost správného jednání přece jenom vezmou k srdci“. /Doc. ThDr. Jiří Skoblík ve své knize Morálka v dialogu/
TOTALITA DO 21 STOLETÍ NEPATŘÍ 2010 - ROCKOVÁNÍ PROTI TOTALITĚ 16. 9. 2010 se v kulturním centru Vltavská uskutečnil druhý ročník projektu Totalita do 21. století nepatří, tento rok pod heslem 'Rockování proti totalitě'. Dopolední program tvořilo pásmo přednášek v zastoupení lektorů:
Bc. David Lebeda & Mgr. Petr Korál & Martin Lebeda (Imperativ, o.s.)
Vida Neurwithová (Židovská obec)
Konfederace politických vězňů
Bc. David Lebeda (Imperativ,o.s.)

Večerní část pak byla vyhrazena pro rockový koncert ('Rockování proti totalitě'), kde vystoupily kapely Šanov I, SPS a Hudba Praha.
TOTALITA DO 21 STOLETÍ NEPATŘÍ 2011
- METALOMÁNIE PROTI TOTALITĚ
24. listopadu 2011 proběhl v Kulturním centru Vltavská již třetí ročník projektu Totalita do 21. století nepatří, tentokrát v metalovém hávu pod názvem Předvánoční metalománie. Jeho součástí byla dopolední přednáška pro žáky základních škol s promítáním filmu a ve večerních hodinách koncert kapely Booters, Titanic, Miloše Dodo Doležala a kapely Arakain. Fotografie z přednášky a koncertu si můžete prohlédnout v galerii.
TOTALITA DO 21. STOLETÍ NEPATŘÍ 2012
- NIKDO Z NÁS NETUŠIL, ŽE SE JEDNÁ
O POSLEDNÍ AKCI NA PRAZE 7

V roce 2009 jsem tento projekt společně se starostou Prahy 7 vymyslel ještě jako koordinátor prevence kriminality a protidrogový koordinátor ÚMČ Prahy 7. Ke spolupráci jsem pozval Mgr. Petra Korála, protože úplně první myšlenka na aktivitu tímto směrem se vyklubala právě v hlavách Petra a mojí maličkosti v jednom nejmenovaném rockovém klubu. Chtěli jsme upozornit na jakékoliv projevy extremismu a zároveň připomenout naší minulost. Od roku 2009 do roku 2011 se na toto téma konalo mnoho přednášek, módní přehlídka, výstava a hlavně koncerty rockových kapel, jejíž členové měli problémy hrát za minulého režimu. Vše ukazovalo na to, že se z naší snahy stane projekt s tradicí.

Po mém odchodu z Prahy 7 jsme v něm pokračovali již jako členové Imperativ, o. s. Bohužel výsledek komunálních voleb nám dal přes prsty! Nebo spíše zástupci levice v modro-oranžové koalici a jedna představitelka krajně levicové strany. Ta dokonce požadovala přepsat některé materiály do Rady MČ a Zastupitelstva, protože se v nich objevilo slovní spojení 'Rudý teror'. To jsem jako předseda Imperativ, o. s. požadoval já, protože jsme opravdu poctivě v rámci prevence chtěli upozornit na nebezpečí komunismu v souvislosti s minulostí. A zároveň jsme toto slovní spojení v materiálech o koncertu měli již v minulosti, když radnice byla jen modrá. Další problémy přišli s tím, když jsme na plakáty nechali umístit rudou hvězdu s červem. Muselo se vše předělat a hvězda zmenšit. Kdo protestoval? Člověk za ČSSD, který má na starosti v Praze 7 prevenci kriminality (slečna koordinátorka je jen figurka). Po všech možných mravenčích válkách konečně nastal den D.

První část našeho projektu společně s ÚMČ Praha 7 byla přednáška v dopoledních hodinách v KC Vltavská. Protože jsme nechtěli již žádné problémy, konala se jen krátká přednáška o naší historii s návazností na problematiku extremismu. Této přednášky se zúčastnili žáci a studenti ze škol MČ Praha 7. Následně se promítal film Lidice. Diskuse se nekonala, protože žáci a studenti neprojevovali velkou aktivitu. Ze zpětné vazby vím, že se přednáška tradičně líbila některým pedagogům a celkově byla v sále dobrá nálada.Ta nás však přešla, a to velmi brzy. Měli jsme připravené samostatně natočené dokumenty, na kterých se mimo jiné podílel i zakládající člen a kameramen Jakub Budina, hudební publicista Bohouš 'BoBo' Němec a plno našich 'metalových kamarádů'. Jednalo se o tři dokumenty, které se měly promítat na plátno na podiu s tím, že nám budou k dispozici přestávky mezi vystupujícími kapelami. Z tohoto důvodu se měla dělat tzv. 'zvukovka' v 15 hodin odpoledne. Mimo skupiny Arakain tento náš požadavek nikdo nesplnil. Byla to zásadní chyba KC Vltavská ! A tak se během koncertu stalo to, že v době, kdy běžely na plátně naše dokumenty, vždy zkoušela nějaká kapela. Nebylo nic slyšet a fanoušci to dali najevo. Vůbec se zvukem byl neustále problém, a tak jsme se na konci již na dokumenty vykašlali. Škoda. Na závěr jsme rozhodili propagační trička s logem celého projektu a s upozorněním, že totalita do 21. století prostě nepatří! Jaké bylo naše zděšení, když nám bylo řečeno, že velká trička si rozebrali Zastupitelé a pracovníci ÚMČ Prahy 7! Ostuda.Kdo nebyl zasvěcen do příprav a hlavně neslyšel zpětnou vazbu ze strany zastupitelů Prahy 7 a některých pracovníků ÚMČ Prahy 7, nepochopí, proč se jednalo o poslední koncert. Odůvodnění Prahy 7:„Celá akce nepředstavovala primární specifickou prevenci se zaměřením na problematiku extremismu, na koncertě se fetovalo a požíval alkohol ve větší míře! Dále bylo údajně zjištěno, že se jedná o moc drahou záležitost!“ A starosta opět mlčí...

Některé protiargumenty jsem již sdělil v mém příspěvku, ale přeci jen si neodpustím jednu připomínku. Nejvíce požívali alkoholické nápoje ve větší míře pracovníci ÚMČ Praha 7 společně s některými zastupiteli. Jestli se někde v průběhu kouřila marihuana, je to věc agentury, kterou financoval ÚMČ. Tři roky se jednalo o specifickou primární prevenci kriminality se zaměřením se na problematiku extremismu za využití kulturně informačních prostředků. Kdyby nás nechala produkce pracovat tak, jak jsme chtěli, tzn. za využití dokumentů, rozhovorů a dalších prostředků, asi by nikdo nepochyboval, že se o prevenci jedná. Poslední věc, která se týká financí; Všechny kapely hrály pod cenou, a to i slavný Arakain. Naše sdružení dostalo minimum financí. V komerční sféře bychom požadovali o hodně více, ale nás to baví a děláme to také z důvodu našeho boje proti všem projevům extremismu. A je určitě zvláštní, že radnice klidně použije finance z kapitoly bezpečnost na jiné věci (odsouhlaseno Radou, byla by vhodná kontrola), které s prevencí a bezpečností nemají nic společného, ale na takovou akci, která z velké části zaplní KC Vltavská a má velice preventivní význam v boji proti komunismu, finance neseženou, nebo vydat nechtějí.

Bohužel byla to naše poslední akce na |Praze 7 (odsouhlaseno a odhlasováno všemi členy). „Komunisty podporovat nebudeme!“

Děkujeme všem kapelám: Arakainu, Miloši DoDo Doležalovi, Titaniku a skupině Booters. Milošovi navíc za proslov, který měl před písní Hrdý Český lev. To byla prevence, jak má být.


David Lebeda,
předseda Imperativ,o.s.