Projekty Projekt Vojna - Pod věží smrti


O projektu(PDF ke stažení)

Pilotní zájezd s NZDM Neposeda V srpnu roku 2015, v rámci pilotního zájezdu (zkušebního) navštívili pracovníci Imperativ, z.s. komunistický pracovní lágr Vojna u Příbrami (památník Vojna - Lešetice) společně s organizací Neposeda a dětmi z tohoto NZDM.
Děti si nejdříve vyslechly přednášku od Mgr. Petera Gabala na téma: „Budování komunistické společnosti v letech 1948 – 1989“. Poté se vyrazilo do památníku Vojna u Příbrami. Nejdříve se děti podívaly na film Rudé zlo a poté si s průvodcem prošly celým táborem.

Zobrazit celou galerii

Praha 20 Dne 6. 6. 2017 vyrazili pracovníci Imperativ,z.s. do komunistického lágru se ZŠ Stoliňská z Horních Počernic. Přinášíme vám pár fotografií. Na počátku uvidíte i výrobky, které dáváme dětem. Děti (43 dětí) se skutečně o tento lágr zajímaly, ale bylo vidět, že je to pro ně takřka nové téma. Jednalo se o děti 13 - 16 let. Měly dotazy, fotily a nikdo nevyrušoval. Projekt financoval ÚMČ Praha 20, Imperativ a dále jednotlivci. Mezi ně patří kytarista Miloš Dodo Doležal. Ze soukromých firem pak Tattoo Sísa666 a Puma Place Club.

• VOJNA - 1. FÁZE PROJEKTU
• VOJNA - 2. FÁZE PROJEKTU

Zobrazit celou galerii

Praha 3 Za finanční podpory MČ Praha 3 se dne 12.12.2017 uskutečnil další vzdělávací zájezd do komunistického lágru Vojna u Příbrami (Lešetice) a to v souvislosti s naším projektem Vojna - Pod věží smrti. Této akce se zúčastnilo 33 dětí z 8 a 9 třídy ZŠ Chelčického a 6 pedagogických pracovníků včetně pana ředitele. Za Imperativ,z.s. se zúčastnil vedoucí projektu Bc. David Lebeda a dobrovolník - praktikant Filip Lebeda. Každá ze zúčastněných osob dostala: placku, samolepku, prospekt, a informační list o táboře. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt podporuje p. Mgr. Vlasák z fa. Pragotour,spol. s.r.o. cestovalo se právě autobusem ze stáje této firmy. Výborná spolupráce byla s MČ Praha 3, Odborem sociálních věcí/oddělení prevence a metodické podpory v zastoupení pí. Mgr. Kláry Prokopové Sociální pracovnice/koordinátorka protidrogové prevence a prevence kriminality. Projekt dále podpořil David Gregor, místostarosta této městské části. Děkujeme všem za spolupráci.

Rozpočet: Zájezd financoval ÚMČ Praha 3. Za zajištění celé exkurze do komunistického pracovního tábora Vojna u Příbrami (autobus, vstupné, pracovníci Imperativ) a dále za námět, tisk a výrobu propagačních byla uhrazena celková částka: 16.540,- Kč
Akce se uskutečnila ve výše uvedeném termínu a to v době od 08.00 hod do 13.00 hod.

Zobrazit celou galerii

Zpět