Přejmenuj most Projekt IMPERATIV, o.s.


Petici za přejmenování mostu můžete podepsat ZDE
Občanské sdružení Imperativ, o. s. se rozhodlo podpořit projekt rockového hudebníka Davida Strnada, jež se týká oficiálního přejmenování Branického mostu v Praze na „Most inteligence“

Myšlenka na železniční obchvat Prahy pro nákladní dopravu se mezi odborníky objevovala již začátkem 20. století. Po druhé světové válce plánovací komise myšlence nepřála, ale roku 1949 bylo náhle se stavbou mostu započato, aniž by byla dokončena celková koncepce železniční dopravy i projekt trati. Předpokládá se, že ukvapené zahájení výstavby bylo vyvoláno potřebou urychleně najít práci pro vzdělance odsunuté do dělnických profesí. Projekt vypracoval Jiří Klimeš ve třech variantách, prováděcí projekt vybrané varianty vytvořili Zbyšek Krušina a Vladislav Valoušek. Navrhovaný název není novou myšlenkou. Již v minulosti most získal lidové označení „Most Inteligence“ proto, že na jeho stavbě pracovala řada příslušníků takzvané inteligence (právníků, filosofů, lékařů a dalších vzdělanců), kteří byli v 50. letech nuceni nastoupit do dělnických a pomocných profesí. V roce 1969 byl, jako jeden z mála pražských železničních mostů, oficiálně pojmenován – a to jako Branický most.
Pod článekem naleznete odkaz na petici za přejmenování mostu. Rovněž se zde objeví krátká videa zajímavých osobností s názory na přejmenování tohoto mostu. Dne 30. 5. 2014 se na Branickém mostě ze smíchovské strany uskuteční malá vzpomínková akce, kde bude možnost rovněž petici podepsat. Přesně za rok – k 60. výročí dokončení stavby – je v plánu uskutečnit rockový koncert. Ze známých osobností projekt podpoří zpěvák a skladatel David Koller.
Účelem celé akce je mimo jiné připomenout občanům, za jakých okolností byla stavba postavena. Rovněž chceme poukázat na tehdy nesmyslný plánovaný přesun desetitisíců zaměstnanců státní správy do výroby. Jednalo se ve skutečnosti o politickou čistku – kdo neodešel dobrovolně, byl propuštěn a zařazen do továrny. Nejvíce se toto opatření, které bylo motivováno vojenskými plány SSSR, dotklo právě naší inteligence. Úkol zněl na první pohled jednoduše: průmysl potřebuje desetitisíce nových pracovních sil, a tak bude přesunuto 77 500 úředníků do výrobního procesu. Tak vznikla na přelomu čtyřicátých a padesátých let "akce 77 tisíc".
V dnešní době je velmi důležité připomínat události, jež za minulého režimu ovlivnily životy mnoha lidí . Občané naší země si neuvědomují sílu demokracie – a to i se svými chybami. Málokdo staví svobodu na nejvyšší patra svého žebříčku hodnot. Národ trpí amnézií. Vzhledem ke skutečnosti, že most je v havarijním stavu a nemůže být takřka využíván pro účely, pro které byl postaven, je na místě se také zamyslet nad jeho dalším využitím. Autor projektu David Strnad má zajímavý nápad: ve vyspělých zemích na západ od našich hranic, jsou tyto stavby využívány pro setkávání lidí, trhy a další zajímavé akce. To je však běh na dlouhou cestu.

V Praze dne 7.5.2014

Bc. David Lebeda, předseda Imperativ, o.s.
David Strnad, autor projektu

>> Oficiální web >> Fotogalerie