Odkazy www.pametnaroda.cz
www.postbellum.cz
www.ustrcr.cz
www.abscr.cz
www.muzeum-pribram.cz
www.spolecnekbezpeci.cz
www.bis.cz
www.totalita.cz
www.politictivezni.cz
www.stopytotality.org

Další odkazy (Mezinárodní organizace)
Rada Evropy / Council of Europe:
OSN  (Organizace spojených národů) / UN (United Nations)
Amnesty International (AI) / Zastoupení AI v ČR

Občanské poradenství In Iustitia
Bílý kruh bezpečí
Liga lidských práv
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Infoservis - zpravodajský servis společnosti Člověk v tísni, zpravodajství přesunuto na stránky Člověk v tísni
Jeden svět - mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech
Econnect - je nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v ČR využívat informační technologie a internet a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká
Občanská společnost: návod k použití - informační server o občanské společnosti (právo vědět, účast na rozhodování, občan v EU, výchova k občanství)

Děti Jdi do klubu
Česká asociace Streetwork
UNICEF United Nations Children's Fund / Český výbor pro UNICEF (nevládní organizace)
Dětské krizové centrum
Fond ohrožených dětí
Nadace Naše dítě
Linka bezpečí

Senioři Život 90
Gerontologie - informační servis o službách pro seniory

Migrace UNHCR - The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees / Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Zastoupení UNHCR v ČR
IOM - International Organization for Migration / Mezinárodní organizace pro migraci
Zastoupení IOM pro ČR
HCNM - OSCE High Commissioner on National Minorities
EAFORD - International Organization for the Elimination of all Forms of Racial Discrimination

Menšiny Česká ghetta - projekt organizace Člověk v tísni

Vzdělávání Varianty - webový portál zaměřený na informace, texty, metodické materiály pro výuku interkulturního vzdělávání

Charitativní pomoc ADRA
Zastoupení ADRA v ČR
Česká katolická charita
Caritas - ústředí
Caritas-europa - Evropa
Člověk v tísni o.p.s.

Drogová problematika SANANIM
PROGRESSIVE
MAGDALÉNA
DROP-IN
CENTRUM ADIKTOLOGIE