Lektorská činnost
Bc. David Lebeda (lektor Imperativ, z. s.)
• Extremismus a kriminalita z nenávistiPrávní aspekty, komentované ukázky.
Cílová skupina: ZŠ, SŠ, gymnázia
• Stalking a další související rizikové chováníPrávní aspekty, filmové ukázky.
Cílová skupina: ZŠ, SŠ, gymnázia, (viz také rubrika Projekty)

Přednáška je doplněna o filmové ukázky a zkušenosti z práce na problematice Extremismu u Policie ČR
Jan Vališ, DiS a Bc. Dušan Vaněk

• Úvod do problematiky extremismu.
Dvouhodinová přednáška o základních skutečnostech týkajících se problematiky extremismu. Filmové ukázky, zkušenosti.
Bc. Pavel Reich (zaměstnanec G4S, externí lektor Imperativ, z. s.)
• Divácké násilí
Přednáška je doplněna o filmové ukázky a zkušenosti z práce na problematice Extremismu u Policie ČR.
Cílová skupina ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ (alternuje Bc. David Lebeda). viz také rubrika Projekty
Bc. David Lebeda,
Bohumil Němec

• Hudba před rokem 1989, činnost StB, lidská práva, současná scénaCílová skupina SŠ, VOŠ, VŠ (viz také rubrika Projekty)
Cena přednášky: • Přednáška s jedním lektorem: 1hod /800,- Kč (mimo Prahu + doprava)
• Přednáška s dvěma lektory: 1hod / 1000,- Kč (mimo Prahu + doprava)
• platba je možná fakturou či převodem

Požadavky: • Notebook nebo PC
• dataprojektor, plátno nebo interaktivní tabule
• dobrá nálada
• počty žáků dle dohody

UPOZORNĚNÍ: Ceník naší lektorské činnosti je určen zejména pro mimopražskou cílovou skupinu. V případě schválení projektů v rámci grantového výběrového řízení MHMP (viz. rubrika Projekty) jsou pro pražské ZŠ, SOU, SŠ a Gymnázia přednášky zdarma. V souvislosti s nabídkou lektorské činnosti striktně dodržujeme ustanovení Zákoníku práce a nového Občanského zákoníku. Toto upozornění se zejména vztahuje na výkon lektorů a zajištění podmínek pro přednášející ze strany objednávajících subjektů. Rovněž možné sankce za zpožděnou platbu za vykonanou práci.