Lektorská činnost
Jan Vališ, DiS a Bc. Dušan Vaněk

• Úvod do problematiky extremismu.
Dvouhodinová přednáška o základních skutečnostech týkajících se problematiky extremismu. Filmové ukázky, zkušenosti.
Cena přednášky: • 1x přednáška s jedním lektorem:1hod /800,- Kč (mimo Prahu + doprava)
• 2x a více přednáška 1hod /500,- Kč (mimo Prahu + doprava)
• platba je možná fakturou či převodem

Požadavky: • Notebook nebo PC
• dataprojektor, plátno nebo interaktivní tabule
• dobrá nálada
• počty žáků dle dohody

UPOZORNĚNÍ: Ceník naší lektorské činnosti je určen zejména pro mimopražskou cílovou skupinu. V případě schválení projektů v rámci grantového výběrového řízení MHMP (viz. rubrika Projekty) jsou pro pražské ZŠ, SOU, SŠ a Gymnázia přednášky zdarma. V souvislosti s nabídkou lektorské činnosti striktně dodržujeme ustanovení Zákoníku práce a nového Občanského zákoníku. Toto upozornění se zejména vztahuje na výkon lektorů a zajištění podmínek pro přednášející ze strany objednávajících subjektů. Rovněž možné sankce za zpožděnou platbu za vykonanou práci.