Fotogalerie
Upozornění Fotografie a symbolika zde umístěné slouží pouze jako ilustrační materiál a v žádném případě neslouží k propagaci hnutí, organizace či ideologie, která by naplňovala skutkovou podstatu protiprávního jednání uvedeného v trestním zákoníku. Členové Imperativ, o.s. se distancují od případného stažení materiálu, který by byl v budoucnu zneužit. Předložený materiál je zde umístěn pouze z preventivních důvodů.
>>Imperativ na Instagramu
3. Vojna, Gymnázium Horní Počernice Za finanční podpory MČ Praha 20 se na konci června 2019 uskutečnil další vzdělávací zájezd do komunistického lágru Vojna u Příbrami (Lešetice) a to v souvislosti s naším projektem Vojna - Pod věží smrti. Této akce se zúčastnilo 53 studentů a 3 pedagogičtí pracovníci. Za Imperativ,z.s. se zúčastnil vedoucí projektu Bc. David Lebeda a koordinátor Martin Lebeda. Každá ze zúčastněných osob dostala: samolepku, učitelé placku

Zobrazit celou galerii

2. Jeden svět na školách V června se Mgr. Petr Korál a Bc. David Lebeda zúčastnili akce Gymnázia Jiřího G. Jarkovského na Praze 1 pod názvem: Jeden svět na školách. Na přípravě dvoudenní akce se mimo jiné podílel Filip Korál (Imperativ Junior Project). Pracovníci Imperativ přednášeli na téma: Hudba před rokem 1989, Stb a lidská práva. Samostatně Bc. David Lebeda i na téma Extremismus a kriminalita z nenávisti.

Zobrazit celou galerii

1. Bezpečné prázdniny 2019 V letošním roce v červnu jsme se opět zúčastnili preventivně - bezpečnostní a informační akce MČ Praha 7. Děti jsme připravovali na prázdniny opět na Výstavišti v Praze 7. Celé akce se zúčastnil Bohumil Bobo Němec, David Lebeda, a dobrovolník z Imperativ Junior project Filip Lebeda.

Zobrazit celou galerii

Diskuze v Beztíži Duo lektorů Imperativ, z. s. Bc. DušanVaněk a Jan Vališ, DiS na diskusi s dětmi v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež v Praze 3 Beztíže

Zobrazit celou galerii

Duo Bc. Dušan Vaněk a Jan Vališ,DiS - lektorská činnost Zobrazit celou galerii

Přednáška na ZŠ Chvaly Externí lektor Bc. Pavel Reich z G4S na přednášce o Diváckém násilí na ZŠ Chvaly v Praze 9

Zobrazit celou galerii

Bezpečné prázdniny 2018 V letošním roce jsme se opět zúčastnili preventivně -bezpečnostní a informační akce MČ Praha 7. Tentokrát jsme děti připravovali na prázdniny na Výstavišti v Praze 7. Celé akce se zúčastnil Bohumil Bobo Němec, David Lebeda, a dva dobrovolníci z Imperativ Junior project Filip Lebeda a Martin Lebeda. Kteří s dětmi hráli kopanou. Děkujeme ÚMČ Praha 7, že náš spolek na tuto akci pozval.

Zobrazit celou galerii

Vojna - další zájezd se ZŠ Chelčického Za finanční podpory MČ Praha 3 se uskutečnil další vzdělávací zájezd do komunistického lágru Vojna u Příbrami (Lešetice) a to v souvislosti s naším projektem Vojna - Pod věží smrti. Této akce se zúčastnilo 33 dětí z 8 a 9 třídy ZŠ Chelčického a 6 pedagogických pracovníků včetně pana ředitele. Za Imperativ,z.s. se zúčastnil vedoucí projektu Bc. David Lebeda a dobrovolník - praktikant Filip Lebeda. Každá ze zúčastněných osob dostala: placku, samolepku, prospekt, a informační list o táboře. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt podporuje p. Mgr. Vlasák z fa. Pragotour,spol. s.r.o. cestovalo se právě autobusem ze stáje této firmy. Výborná spolupráce byla s MČ Praha 3, Odborem sociálních věcí/oddělení prevence a metodické podpory v zastoupení pí. Mgr. Kláry Prokopové Sociální pracovnice/koordinátorka protidrogové prevence a prevence kriminality. projekt dále podpořil David Gregor, místostarosta této městské části. Děkujeme všem za spolupráci.

Zobrazit celou galerii

Veletrh sociálních služeb 2017 Imperativ, z.s. se i letos společně s Krav Maga Global zúčastnil Veletrhu sociálních služeb P12. Hovořilo se na téma Stalking a další riziková chování.

Zobrazit celou galerii

1. Máj 2017 Každý rok se mnozí občané, kterým není lhostejná naše budoucnost, spontálně setkávají na Praze 7 na Výstavišti, aby vyjádřili svůj nesouhlas s existencí nejen KSČM, ale například i dvojím pohledem na problematiku extremismu. Mnozí se mezi sebou ani neznají. Leč na tom mnohdy ani nezáleží. Spojuje je totiž podobný názor na ideologii komunismu, komunistické zločiny a také křivda nad vyrovnáním se s naší minulosti. Nikdo tuto akci nesponzoruje. Plakáty, trička, placky a další materiál si každý vyrábí sám. Letos se této akce zúčastnili i členové Imperativ,z.s. Oslavy práce komunisté organizují na Praze 7 již tradičně, několik let za sebou. Nejedná se o demonstraci či shromáždění ve smyslu shromažďovacího zákona, nýbrž o veřejnou akci. A tak neporušujeme zákon. Přesto jsme hned u vchodu na Výstaviště poučeni od velitele tzv. Antikonfliktního týmu Policie ČR. Je to dobře. Nechceme dělat žádné problémy, výtržnosti či narušovat veřejný pořádek. Jen vyjádřit náš na názor na veřejné akci pořádané komunisty. Během naší spontální akce také k žádnému protiprávnímu jednání nedochází. Myslím, že jsme v počtu cca 150 osob vyjádřili dostatečně náš názor, že předlistopadový režim byl zločinný a dnešní komunisté rozhodně nejsou jiní. Vedli jsme dialog převážně se starší generací. Přesto z jejich strany bylo patrné, že vlastně diskutovat neumí. Žádná změna. Co je však skutečně varující, je přítomnost mladší generace komunistů z Komunistického svazu mládeže, mnohých stalinistických organizací a funkcionářů minulého režimu v čele s Miloušem Jakešem. Naše práce realizovaná pod heslem: „Advanced Prevention against Communism“ je dostatečně odůvodněna. Je smutné, že jsme se po 28 letech přeci jen nevyrovnali s minulosti.

Bc. David Lebeda, předseda Imperativ, z.s.

Zobrazit celou galerii

Seminář na Praze 12 Imperativ,z.s. společně s ÚMČ Praha 12 a Prevalis,z.s. pořádal dne 2.6.2017 v ZŠ profesora Švejcara seminář na téma Rizikové chování: Extremismus, Stalking, Šikana. Cílová skupina: sociální pracovníci včetně, OSPOD.

Bc. David Lebeda, předseda Imperativ, z.s.

Zobrazit celou galerii

Vojna – Pod věží smrti Jedná se o projekt Imperativ, z.s. ve spolupráci s ÚMČ Praha 20, Horní Počernice. Když jsme s Petrem Korálem v roce 2010 zakládali Imperativ,z.s. nevěděli jsme, že bychom to mohli dotáhnout až k takovým projektům. Dne 6. 6. 2017 jsme vyrazili do komunistického lágru se ZŠ Stoliňská z Horních Počernic. Přinášíme vám pár fotografií. Na počátku uvidíte i výrobky, které dáváme dětem. Hrozný zážitek máme z toho, že na památníku je vidět, že nemá sponzora, a dále nezájem státu! No, jde o komunistické zločiny, tak se vlastně nemůžeme divit. Je to ostuda. Bohužel ani nefunguje vláček do dolů. Když procházíte tímto komunistickým lágrem, máte husí kůži. Co se týče průvodce, je vidět, že je skutečně profesionál a vše zvládá perfektně. Dnešního dne zde byly dvě školy. Děti (43 dětí) se skutečně o tento lágr zajímaly, ale bylo vidět, že je to pro ně nové téma. Jednalo se o děti 13 - 16 let. Měly dotazy, fotily a nikdo nevyrušoval. Projekt financoval ÚMČ Praha 20, Imperativ a dále jednotlivci. Mezi ně patří kytarista Miloš Dodo Doležal. Ze soukromých firem pak Tattoo Sísa666 a Puma Place Club. Všem jsme vyráběli trička a část výdělku šla na projekt. Jeden zájezd nás vyšel cca. na 7.000,- Kč. Opět musíme nalézt finance a přivezeme další děti. Kdo jiný má vidět naší minulost? Mládež, to je budoucnost.

Bc. David Lebeda, předseda Imperativ, z.s.

Zobrazit celou galerii

Bezpečné prázdniny 2017 Hrát si s dětmi ze ZŠ Praha 1-22 a zároveň je poučit o nebezpečí, která na ně čekají během letních prázdnin. To je preventivně-bezpečnostní a informační akce ÚMČ Praha 7, která se konala dne 8.6.2017. Členové Imperativ,z.s. ve složení Bohumil Bobo Němec, Jakub Budina a dobrovolník čekatel Filip Lebeda se této akce rovněž zúčastnili. „Dobrá práce pánové“.

Bc. David Lebeda, předseda Imperativ, z.s.

Zobrazit celou galerii

„Veletrojka“. Veletrh sociální práce na Praze 3 Dne 8.6.2017 se členové Imperativ,z.s. ve složení David Lebeda, Martin Lebeda, Jan Vališ, Dušan Vaněk a Petr Korál zúčastnili akce ÚMČ Praha 3, pod názvem: "Veletrojka". Jednalo se o veletrh sociálních služeb. Děkuji všem kolegům za účast a dobře vykonanou práci a zároveň místostarostovi MČ Praha 3 Davidovi Gregorovi a jeho spolupracovníkům za pozvání. Předseda Imperativ,z.s. David Lebeda

Bc. David Lebeda, předseda Imperativ, z.s.

Zobrazit celou galerii

Konference Prevence kriminality mládeže v Brně Ze stránek DÚM Brno:
„DÚM Brno pořádalo konferenci v rámci projektu města Brna „Prevence kriminality mládeže“. První den jsme zahájili konferenci představením areálu „Otevřené zahrady“ v Brně, kde se konference konala. Po úvodním slovu paní ředitelky DÚM Brno, Mgr. Renaty Ježkové, se uskutečnila první přednáška paní Doc. PhDr. Věry Vojtové Ph.D., a to pohledem etopedie na rizikové chování jedince. Po krátké přestávce jsme přivítali odborníka na kyberkriminalitu, pana PhDr. Reného Szotkowského, Ph.D. z Univerzity Palackého Olomouc. Pro všechny zúčastněné bylo překvapující, jak mohou být sociální sítě a komunikace na internetu nebezpečné a zneužitelné. Po obědové přestávce interaktivně nabídl svoje téma „Pohled dítěte na sociálního pracovníka“ Mgr. Luboš Pelech, supervizor, kouč a mentor. Na závěr prvního dne se představili a společně také vystoupili odbornice na šikanu a její řešení, paní Mgr. Helena Adamusová a již zmiňovaná paní Mgr. Renata Ježková Druhý den jsme začínali tématem drogové problematiky, kde předstoupil pan Mgr. Jan Veselý Ph.D. se svými zkušenostmi z praxe.“  Extremismus a „kriminalitu z nenávisti“ lektoroval zkušený p. Bc. David Lebeda. Závěrem dvoudenní konference pak Mgr. Petr Pivoda a Jiří Martinec, PhD., pracovníci DÚM Brno, sdělovali účastníkům možnosti preventivních opatření v rámci páchání kriminality mládeže Brna.
Více informací:
https://www.facebook.com/pg/dumbrno/photos/?tab=album&album_id=1809549152594057

Děkuji pořadatelům za pozvání.
Bc. David Lebeda, předseda Imperativ, z.s.

Zobrazit celou galerii

Pavel Reich - seminář pro Imperativ

Dne 12.9.2016 se ve večerních hodinách uskutečnil na Praze 3 seminář, týkající se problematiky tzv. diváckého násilí. Tuto akci lektoroval externista Bc. Pavel Reich ze společnosti G4S, a.s.. Tento externí lektor s Imperativem spolupracuje od jeho založení. Za to mu patří velký dík. Je to jeden z předních odborníků na bezpečnost nejen na fotbalových stadionech. V minulosti pracoval u PČR, nejprve u PMJ (Pohotovostní motorizovaná jednotka) a poté s našim předsedou Bc. Davidem Lebedou (kpt.) na t.č. Správě hl.m. Prahy, Odboru pro boj s organizovaným zločinem (později přejmenováno na Odbor pro odhalování závažné obecné kriminality), Služby kriminální policie a vyšetřování, 3. oddělení extremismu. Bc. Pavel Reich na konci své kariery u PČR zastupoval v hodnosti majora vedoucího oddělení.

Seminář byl uskutečněn v rámci vzdělávání členů Imperativ,z.s. za přítomnosti místostarosty MČ Praha 3 pana Mgr. Davida Gregora, který se dlouhodobě zajímá o problematiku extremismu, kriminality z nenávisti a diváckého násilí. Také s ním spolupracujeme v rámci lektorské činnosti pro cílovou skupinu seniorů v Informačním centru Prahy 3.

Dále se této akce zúčastnili pracovníci z organizace Neposeda. Tito naši přátelé pracují s dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízeních. Navštívili jsme s nimiv minulosti pracovní komunistický lágr Vojna u Příbrami, v rámci první fáze přípravy projektu Vojna -Pod věží smrti. Atmosféra na semináři byla velmi neformální, přátelská a pohodová. Bohužel jedinou chybou bylo, že jsme příliš pozdě objevili klimatizaci. A tak v místnosti bylo velké vedro. Za to se účastníkům semináře omlouváme.

Lektor Bc. Pavel Reich nás seznámil se základními informacemi, týkající se problematiky diváckého násilí. Rovněž s právními a sociologickými aspekty. Na závěr byl požádán, aby vyprávěl o své účasti na ME ve Francii.

Domnívám se, že jsme získali plno nových informací a i přes problémy s klimatizací byl seminář úspěšný.

Bc. David Lebeda, předseda Imperativ

Zobrazit celou galerii

Poznáním proti extremismu

Tak jako každý školní rok (od roku 2010 do roku 2016) probíhala na SŠ Učňovská 1 série dvouhodinových přednášek pro patnáct tříd prvních ročníků na téma Extremismus. Lektor, Bc. David Lebeda. V minulosti se ještě přidali lektoři:

Mgr. Petr Korál a Martin Lebeda – téma Alternativní rocková hudba před rokem 1989
Bc. Pavel Reich – Divácké násilí
Mgr. Peter Gabal – Extremismus a média
Jan Vališ,DiS a Bc. Dušan Vaněk – Úvod do problematiky extremismu

Škoda, že se letos série přednášek neuskuteční. Děkujeme ÚMČ Praha 9 za finanční podporu a vedení školy za spolupráci. Samozřejmě také vedoucí projektu Mgr. Daniele Pospíšilové.

Zobrazit celou galerii

Vojna - Pod věží smrti V rámci první fáze projektu navštívili pracovníci Imperativ, z.s. společně s organizací Neposeda a dětmi z tohoto NZDM pracovní komunistický tábor Vojna u Příbrami

Zobrazit celou galerii

Veletrh sociálních služeb Imperativ, z.s. se zúčastnil Veletrhu sociálních služeb P12. Společně s Protect Krav-Maga Říčany zde vystoupili bratři Lebedovi s tématem Stalking

Zobrazit celou galerii

Bezpečné prázdniny 2016 na Letné (2. 6. 2016) Zobrazit celou galerii
Odborný seminář pro koordinátory prevence
kriminality P1-22 (28. 4. 2016)
Zobrazit celou galerii
Porada 8.2.2016 – setkání s politiky ODS a ČSSD Zobrazit celou galerii
17. listopad 2015 - akce Kdyby kameny mohly mluvit Zobrazit celou galerii
Slavili jsme pět let Imperativu Zobrazit celou galerii
Vzpomínali jsme na 17.listopad 1939 a 1989
Dvě totality stačily 17. 11. 2014 Zobrazit celou galerii
Akce s komunitou "Kdyby kameny mohly mluvit" Zobrazit celou galerii
Pochod na Národní třídě 17. 11. 2014 Zobrazit celou galerii
Zahájení projektu "Přejmenuj Most" Zobrazit celou galerii
Konference na MHMP Zobrazit celou galerii
Lektoři Zobrazit celou galerii
Imperativ na akci Bezpečné prázdniny 2011 Zobrazit celou galerii
Imperativ na akci Bezpečné prázdniny 2010 Zobrazit celou galerii
Imperativ v projektu Prevence ve škole
- akce Bezpečný extrém
Zobrazit celou galerii
Totalita do 21. století nepatří 2011
- Metalománie proti totalitě
Zobrazit celou galerii
Totalita do 21. století nepatří 2010
- Rockování proti totalitě
Zobrazit celou galerii
Totalita do 21. století nepatří 2009 Zobrazit celou galerii