Kontakt OSVČ David Lebeda
IČO: 76569837, MČ Praha 7, Č.j.: OŽV/680/2010/Str/3
Výroba, obchod a služby, Zprostředkování obchodu a služeb
Bankovní spojení: 161863309/0300 (ČSOB banka)

Objednávky a zaslání ceníku: dlebedaosvc@seznam.cz

Výrobky na zakázku Trička dle předloženého návrhu i vlastní návrhy


Lektorská činnost pro Národní institut
bezpečnosti a vzdělávání, NIBAV,z.s.
Prevence a internetová bezpečnost(dlouhodobá zakázka, objednávky zde)

První část – Klasická přednáška zaměřená na právní aspekty
I. stupeň ZŠ
1. Úvod
2. Soukromí, sociální sítě
3. Kybergrooming – komentované filmové ukázky
4. Sexting / texting, selfie
5. Kyberšikana - komentované filmové ukázky
6. Netolismus

II stupeň ZŠ
1. Úvod
2. Soukromí, sociální sítě
3. Kybergrooming – komentované filmové ukázky
4. Sexting / texting, selfie
5. Kyberšikana - komentované filmové ukázky
6. Netolismus
7. Stalking
8. Stalking – 2x rozbor filmové ukázky
9. Navazující trestná činnost

Druhá část – Interaktivní přednáška s lektorkami NIBAV, z.s.


Lektorská činnost pro mimopražské ZŠ školy (8 a 9 ročníky) 1. Extremismus a kriminalita z nenávisti
2. Stalking a navazující trestná činnost

Požadavky: • dataprojektor, PC, interaktivní tabule či stěna, plátno, zvuk
• platba na fakturu

Cena: 800,- Kč / 1 hod + 300,- Kč příprava + doprava (dle Idos)


Výroba propagačních a ilustračních materiálů Letáky, plakáty, placky, samolepky