Objednávka přes Facebook

Objednání zboží Zboží objednávejte pomocí formuláře. Uveďte své jméno, příjmení, dodací adresu, objednávané zboží počet kusů, případně velikost), způsob dodání a způsob platby. Potvrďte tlačítkem Odeslat objednávku.
Po přijetí objednávky Vám zašleme potvrzení s rekapitulací objednávky a platebními pokyny.

Doprava • Česká pošta - 89 Kč + 20 Kč balné

Platba • Předem na účet
• Dobírkou - 15 Kč
• Fakturou - pouze pro školy a další organizace (splatnost 10 dní, objednávky zasílejte na e-mail lebeda@imperativ.cz)

V případě, že zboží není na skladu - výroba 14 dní
Reklamace dle Obchodního práva

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Nahoru

Kontakt OSVČ David Lebeda (Výrobky na zakázku)
IČO: 76569837, MČ Praha 7, Č.j.: OŽV/680/2010/Str/3
Výroba, obchod a služby, Zprostředkování obchodu a služeb
Bankovní spojení: 161863309/0300 (ČSOB banka)
E-mail: lebeda@imperativ.cz


Pobočný spolek Imperativ Victory • Pobočný spolek ponese název Imperativ Victory, p.s.
• Právní osobnost pobočného spolku Imperativ Victory, p.s., se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku Imperativ, z.s.
• Pobočný spolek Imperativ Victory, p.s., může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku Imperativ, z.s., a zapsaném ve veřejném rejstříku. Pobočný spolek Imperativ Victory, p.s., vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
• Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek Imperativ, z.s. • Není-li rozhodnutí o zápisu nebo o jeho odmítnutí vydáno do třiceti dnů od podání návrhu na zápis, považuje se pobočný spolek za zapsaný do veřejného rejstříku.
• Z právních jednání pobočného spolku Imperativ Victory, p.s., vzniklých přede dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku je hlavní spolek Imperativ, z.s., oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem.
• Ode dne zápisu pobočného spolku Imperativ Victory, z.s., do veřejného rejstříku ručí hlavní spolek za dluhy pobočného spolku v rozsahu určeném stanovami.
• Zrušením hlavního spolku Imperativ, z.s., se zrušuje i pobočný spolek Imperativ Victory, p.s. Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky.
• Nabytím statusu veřejné prospěšnosti pro hlavní spolek Imperativ, z.s., nabývá tento status i pobočný spolek. Vzdá-li se hlavní spolek Imperativ, z.s., statusu veřejné prospěšnosti, nebo je-li mu odejmut, pozbývají jej i pobočný spolek Imperativ Victory, p.s. (Stanovy Imperativ,z.s., Čl. XII, Pobočný spolek)

Členové pobočného spolku Imperativ Victory, p.s.: 1) Bc. David LEBEDA – náměty a prodej triček, plakátů, placek a dalších výrobků určených pro prevenci kriminality a kulturní akce.
2) Bohumil NĚMEC – zprostředkování výroby a prodej placek, triček a dalších výrobků určených pro prevenci kriminality a kulturní akce. Dále v souvislosti s činností Imperativ, z.s., moderování a publicistika
3) Lucie KALINOVÁ – grafická výroba triček, plakátů, placek a dalších výrobků určených pro prevenci kriminality a kulturní akce. Webový správce.
4) Tereza SOUČKOVÁ - grafická výroba triček, plakátů, placek a dalších výrobků určených pro prevenci kriminality a kulturní akce

Členové pobočného spolku jsou podřízeni vedení Imperativ, z.s.