Články Hornopočernický zpravodaj o přednášce Imperativ, o.s.
Nevšední přednášky o extremismu a diváckém násilí Rád bych upozornil na vysoce odborně zpracované přednášky o. s. Imperativ, které naši žáci absolvovali během výuky v závěru minulého a začátkem letošního školního roku. Na začátku byla nabídka Mgr. Michaely Hánové, koordinátorky prevence kriminality z Magistrátu hl. m. Prahy, na možnost přednášek: Extremismus, Divácké násilí, Období vzdoru, tedy témata, která jsou v dnešní době velmi aktuální. Přiznám se, že jsme při nabídce přednášek zdarma lehce pochyboval o jejich realizaci na naší škole, ale Ing. Brzkovská OSVZ kvalitu nabízených služeb vždy garantovala, a tak jsme přednášky objednali. Výklad o extremismu a diváckém násilí zaujaly pedagogy a hlavně naše žáky už v loňském roce. Pod prvním tématem letošního školního roku - období vzdoru, si mnozí z nás starších spíše představovali únikové aktivity části populace v šedesátých letech, ale byli jsme příjemně překvapeni, že se tím rozumí vlastní hledání mladého člověka na prahu dospělosti, tedy velmi aktuální téma pro naše nejstarší žáky.
Přednášející bratři Lebedovi byli excelentní. Během výkladu se doplňovali v názorech na jednotlivé příběhy, a přestože pohled bývalého policisty a rockera je často diametrálně odlišný, podstata zůstává stejná: identifi kace jedince a jeho snaha příslušet k nějaké sociální skupině, pocit sounáležitosti, snadnost manipulace i schopnost ovládat své jednání a nést za něj odpovědnost. Když například o tetování vypráví učitel v kravatě, zní to dost neosobně. Když ale za katedrou stojí někdo s kšiltovku na hlavě, potetovanými pažemi a postavu zápasníka, tak o jeho slovech o odpovědnosti za tetování nikdo z žáků nepochybuje. To bylo také patrné z reakcí dětí: jindy tradiční „rušiči“ Martina Lebedu hltali očima a neodvážili se ani „pípnout“. David Lebeda celou přednášku vedl a promítal policejní záběry z pouličních bitek znepřátelených extremistických skupin. Děti tak měly možnost vidět, že k hrdinství má chování těchto lidí skutečně daleko a že úcta k zákonu je nezbytná. Na přednášce nechyběl přehled symboliky levicových a pravicových extremistických skupin, takže každý z žáků měl možnost se zeptat, co který symbol představuje a co to pro mladého člověka znamená, když se bude s danou skupinou identifi kovat.
Už jsme objednali další přednášky: Judaismus a rasismus a Extremismus a media. S bratry Lebedovými připravujeme návštěvu pracovního tábora, abychom dětem výuku o historii 20. století doplnili. Moc děkujeme a jsme rádi, že podobné aktivity můžeme pro naši školu zajistit.

Zdroj: Hornopočernický zpravodaj 11/2013 Zpět