Články Podrobná zpráva na vyžádání od nejmenované školy

Na Vaší škole realizovalo občanské sdružení Imperativ,o.s. formou lektorské činnosti specifickou primární prevenci se zaměřením na problematiku extremismu a diváckého násilí. Cílová skupina: studenti prvních ročníků. Lektoři a informovali studenty o nebezpečí extremismu a diváckého násilí a zároveň se snažili o zvýšení právního povědomí žáků . Celkově se uskutečnila lektorská činnost v 17 -ti třídách vždy po dvou hodinách. Naše občanské sdružení vyslalo na Vaší školu celkem dva lektory:
Bc. David Lebeda, lektor Imperativ,o.s.
Bc. Pavel Reich, externí lektor Imperativ,o.s. zam. G4S Secure Solutions,a.s.

Extremismus: V souvislosti s lektorskou činností a následnou diskuzí bylo zjištěno, že studenti mají většinou o probranou problematiku zájem a vědí o co se jedná. V pozitivním smyslu byla nejaktivnější třída „X“. V negativním smyslu byl zaznamenán zájem o problematiku ze strany některých studentů ze třídy „X“. V této třídě jsou 3 studenti, kteří mají s problematikou extremismu zkušenosti a to zejména s pravicovým extremismem (neonacismus, hooligans a neonacistické hudební skupiny). Znali mnoho skutečností, které by je v budoucnosti mohly dostat do problémů se zákonem ve smyslu propagace hnutí směřující k potlačování lidských práv a svobod. Také jsou pravděpodobně aktivní v problematice sportovního násilí se zaměřením na tzv. „chuligány“. Zúčastňují se domluvených bitek mezi sportovními chuligány Sparty a Slávie. Tomu nasvědčuje jejich slovní projev, oblečení a některé markanty jejich vzhledu. Byli poučeni ve smyslu trestního práva. Doporučuji však opětovné zaměření na tuto problematiku.
Co se týče pohlaví, zájem o problematiku extremismu mají zejména chlapci. Přesto se ve třídě „Y“ našla dívka, která měla zájem o tuto problematiku s tím, že by ráda na další přednášky Imperativu,o.s.
Ve třídě „Z“ byla vidět souhra kolektivu v souvislosti s drogovou problematikou, která s problematikou extremismu souvisí. Naznačili, že v jejich třídě již zkušenosti s OPL (omamně psychotropní látky) jsou a nepřímo poukázali na jednoho ze spolužáků.
V globálu lze konstatovat, že studenti, kteří se zúčastnili lektorské činnosti reagovali přiměřeně ke svému věku a období tzv. možného protestu – vzdoru. Převážně se však jedná o aktivní a bezproblémové studenty.
V souvislosti s přednáškou-diskuzí v rámci festivalu: „Jeden svět na školách“ po vzhlédnutí filmu pod názvem: „Nikomu jsem neublížil“ o agentech a pracovnících StB v bývalém Československu bylo zjištěno, že studenti filmu většinou nerozumněli (což doslova přiznali). Bylo potřeba vést se studenty otevřenou diskuzi a vysvětlit některé pojmy (agent, důvěrník, StB, odposlechy, apod.) Potvrdilo se, že se jedná o celospolečenský problém, který souvisí s neinformovaností a nevypořádáním se s minulostí. Lektor viděl obrovský zájem, ale nakonec musel celou hodinu hovořit o svých zkušenostech s minulým režimem a prací u Policie ČR. Vysvětlil práci demokratických bezpečnostních sil a porovnal je s tehdejším prorežijním SNB. Doporučuji více se zaměřit v rámci možností na výchovu tímto směrem. Jak jsem však uvedl jedná se o problém celospolečenský a není to v žádném případě chybou této školy, ale dle mého názoru rodičů, školních osnov na ZŠ a společnosti. Imperativ,o.s. může nabídnou přednášku hudebního publicisty Mgr. Petra Korála, který v rámci své přednášky hovoří o svých zkušenostech s StB.

Divácké násilí: Bylo zjištěno, že tak jako na jiných školách se nachází i v této škole mnoho příznivců fotbalových klubů tzv. Hooligans nebo Ultras. Několik studentů znalo lektora Bc. Pavla Reicha z období jeho působení u Policie ČR. Myšleno tak, že rozhodně se jednalo o studenty, kteří působí v rámci činnosti fotbalových výtržníků na stadionech nebo v ulicích. Zúčastňují se pravděpodobně domluvených bitek. Z důvodu časové prodlevy a mlčenlivosti nelze přesně určit o jakou činnost se konkrétně jedná. Je však dobré rozlišit fanoušky z řad tzv. „Ultras“ a tvrdého jádra „Hooligans – chuligánů“. První jmenovaní se zajímají spíše o choreografii na stadionech, průvody, pyrotechniku a akce spojené přímo s klubem. Jejich účast na bitkách však také nelze vyloučit. Hooligans lze přímo popsat větou z filmu Proč?: „Fotbal je jen záminka“. U obou však lze konstatovat, že se již jedná o životní styl. V této souvislosti navrhuji sepsat ve spolupráci s Imperativ,o.s. žádost o grant na MHMP nebo MŠMT pro rok 2013 – 2016 a pokračovat u budoucích prvních ročníků ve specifické primární prevenci a budoucích druhých ročníků v sekundární prevenci se zaměřením na problematiku extremismus a diváckého násilí.
Na závěr této kapitoly mi dovolte uvést konkrétní případ projevů diváckého násilí na Vaší škole. Nebo chcete-li projevů některého ze studentů, který má k této problematice pravděpodobně velmi blízko. Když jsem odcházel z Vaší školy použil jsem pánské toalety u kantýny v přízemí. Těsně předemnou tam také vstoupil jeden ze studentů. Když jsem odcházel, tak jsem samozřejmě použil umyvadlo, abych si umyl ruce. Na zrcadle byl pro mě vzkaz v podobě samolepky v barvách polského klubu „Górnik Walbrzych“. Mohu uvést, že před vstupem na toalety na zrcadle nic nebylo, určitě bych si všiml. Na této samolepce je rovněž i „keltský kříž“ jako zástupný znak neonacistů. Mimochodem byl tento kříž v kombinaci s jinými markanty používán již ve 30 letech Britskými nacisty. Není tajemstvím, že mnozí tzv. „chuligáni“ jsou zároveň i příznivci neonacistického hnutí. Górnik Walbrzych má tzv. „družbu“ s fanoušky Slávie Praha. Je tedy pravděpodobné, že student, který na sklo samolepku dal, je příznivcem tohoto klubu. Samolepku Vám zasílám v příloze.

Co se týče studentů nematuritních ročníků, uskutečnily se dvě přednášky. Byl vidět velký zájem o problematiku extremismu a diváckého násilí. Obě třídy byly klidné, ale zároveň aktivní.
Na přednáškách bylo mnoho zástupců naší jedné z největších národnostních menšin a to romské národnostní menšiny. Přesto nebyl ani na jedné přednášce zaznamenán žádný konflikt nebo předsudky. Romové v těchto dvou třídách nejsou odtrženi od kolektivu a nekomunikují jen spolu.
V rámci specifické prevence kriminality se zaměřením na problematiku extremismu byl studentům vysvětlen pojem holocaust a genocida. Byl jim rovněž připomenut odsun Romů do pracovních táborů na území tehdejšího protektorátu Böhmen und Mähren a následná deportace do koncentračního tábora Osvětim. Zájem byl také o události ve Šluknovském výběžku z let 2008 -2012. Samozřejmě i v těchto třídách byl zaznamenán zvýšený zájem o problematiku diváckého násilí a bylo vidět, že někteří studenti již vědí o co se jedná a pravděpodobně jsou mezi fanoušky aktivní.

Již několik let se koná tato akce na této škole v rámci specifické primární prevence kriminality, od roku 2010 ve spolupráci s Imperativ,o.s.
Připravuje se kniha o extremismu pro MŠMT od nakladatelství Wolker Kluwer a i zde bude v kladném pojetí informace o vaší škole. Imperativ,o.s. Vám v nejbližší době rovněž zašle plakáty do sborovny s problematickou symbolikou, zakázanými kapelami, symbolikou čísel apod.


Bc. David Lebeda a Bc. Pavel Reich,
lektoři na problematiku extremismu Zpět