Články Naši členové jsou úspěšní i v jiných oblastech

Šéfredaktor portálu www.jdidoklubu.cz Dušan Vaněk a pracovník online poradenství téhož portálu Jan Vališ (oba členové Imperativ, z.s.) byli oceněni v oblasti nízkoprahových programů. Chlapci, gratulujeme. A samozřejmě i vašim spolupracovníkům. Jen tak dále.

Vítěz v kategorii „Tým roku 2015 - Cena Bohemia Energy“ Nejlepším pracovním týmem v oblasti nízkoprahových programů se stal týmStreetwork online, Česká asociace streetwork, z.s., Streetwork online rozvíjí unikátní formu terénní práce pomoci dětem v ohrožení prostřednictvím internetu. Tato internetová terénní forma nízkoprahové sociální služby, tedy jakýsi virtuální nízkoprahový klub, funguje především prostřednictvím portáluwww.jdidoklubu.cz. Portál funguje kontinuálně od roku 2012, a to i přes to, že jeden rok projekt nezískal žádnou finanční podporu a pracovníci pracovali zcela dobrovolně. „Denní průměrná návštěvnost je 590 unikátních anonymních uživatelů, registrováno je v klubu více než 500 uživatelů. Počet článků překročil číslo 400, videa a soutěže mají sledovanost v řádech desetitisíců. Aktuální pracovní doba poradenského chatu je 5 hodin denně 5 dní v týdnu,“ vypočítáváJiří Písařík, jednatel Bohemia Energy. Pracovníci se naučili rizikové skupiny vyhledávat, kontaktovat a radit jim. Kromě chatu s návštěvníky jsou každý měsíc zařazována preventivní témata, na kterých se pak staví také samotný chat.

Více na:
www.streetwork.cz
www.nadacenasedite.cz
www.jdidoklubu.cz
Zpět