Články Spolupracujeme s každou demokratickou stranou

V souvislosti se specifickou primární prevencí se zaměřením na problematiku, Extremismu, Kriminality z nenávisti, Terorismu, ale také například Stalkingu či Šikany jsme ochotni spolupracovat s demokratickými stranami napříč politického spektra.

Bohužel na MHMP jsou i Ti nedemokratičtí politici. Co však naděláme! Málo občanů bohužel zajímá nevyrovnání se s minulostí a poté se všichni divíme nárůstu extremismu. Mnozí političtí vězni se otáčejí v hrobech a Ti co žijí nevěří svým očím a uším. Sešli jsme se s předsedou Pražské ODS Filipem Humplíkem a místostarostou ČSSD Davidem Gregorem. Při neformálním rozhovoru s těmito politiky vzniklo přátelství nejen mezi námi, ale i mezi oběma politiky. Není radno se divit. Společné téma spojující zástupce obou politických stran a to: „komunistické zlo ve společnosti“ našlo cestu ke spolupráci. V tomto ohledu se zapomnělo na rozlišné pohledy na finanční nebo zdravotní politiku. Děkujeme za setkání.

Zpět