Články Extrémní lež
Společnost je opět rozdělená. Mnoho lidí má naše vojáky v zahraničních vojenských misích za hrdiny. Jsou rádi, že bojují se spojenci proti terorismu. Patříme mezi ně i my.
Je však i velká skupina našich občanů, kteří tvrdí, že se jedná jen o „žoldáky“. Mezi tuto skupinu patří samozřejmě i komunisté. Jen nevím, zda je počítat mezi normální občany. Tito extremisté se na svých stránkách také k našim vojákům vyjadřují. Lépe řečeno jejich komsomolci (http://www.ksm.cz/z-domova/vrazi-jen-trochu-skryti.html). Nemá cenu zde hovořit o nějakém sociologickém rozboru, co je to vlastně za lidi...


Je však důležité zamyslet se nad slovem „žoldák, žoldnéř“. V této souvislosti můžeme hovořit o vojácích (bývalých vojácích, policistech, dobrodruzích) v cizích službách. Dnešní žoldnéři jsou k vidění v ukrajinském Donbasu, v Sýrii, v afrických státech, kde jsou občanské války apod. Jsou najímáni mnohdy soukromými agenturami. A co mezinárodní právo?

Doplňující protokol 1 k 3. Ženevské konvenci vydaný 8.června 1977:, kde je žoldnéř definován takto:
1. Žoldnéř nemá právo na status kombatanta nebo v případě zajetí válečného zajatce.
2. Žoldnéř je jakákoliv osoba, která:
a) je účelově rekrutována v místě bojů nebo v zahraničí za účelem účasti v konfliktu;
b) účastní se přímo bojů;
c) je motivována k účasti v bojích především z touhy o vlastní obohacení a je jim Stranou účastnící se konfliktu přislíbena materiální kompenzace výrazně převyšující plat osob majících odpovídající hodnost a zaměření v armádě Strany;
d) není občanem Stran účastnících se konfliktu ani obyvatelem teritoria pod kontrolou Strany účastnící se konfliktu;
e) není příslušníkem ozbrojených sil Strany účastnící se konfliktu; a
f) nebyla vyslána Státem, který se konfliktu neúčastní v rámci své oficiální služby jako člen ozbrojených sil.

Tedy podle tohoto doplňujícího protokolu č. 1 k 3. Ženevské konvenci vydané dne 8. června 1977, statutu žoldnéře dnes žádný příslušník AČR neodpovídá.

Prevence - Co říci dětem? Začněme pojmy:
1. Terorismus
2. Ženevská konvence
3. NATO a naše závazky, proč jsou naši vojáci: v Afganistánu, na Mali, v Litvě, lítají nad Islandem, v Kosovu na Sinaji apod.
4. OSN (co jsou rezoluce)
5. Modré přilby
6. Profesionální armáda
7. Al -Kaida
8. Taliban
9. ISS
10. Dětský voják
11. Radikální islamisté
12. Sebevražedný útočník
13. Historické mezníky (např. Afganistán – Angličané - Sověti – Američané, Nato)

Pokračování v doplnění výuky bych zaměřil na oficiální zdroje:
1. Akademické zdroje
2. Zdroje ozbrojených složek
3. Výroční zprávy MV ČR, MO ČR, BIS, UZSI (MZ ČR)
4. Vyprávění vojáků

Na závěr by bylo vhodné pustit žákům film či videoukázky:

Afghánistán bez obalu - dokument o vojácích AČR v misi ISAF
https://www.youtube.com/watch?v=0-RqULG0FHE

Česká pomoc - dokument o působení AČR v misi ISAF v Afghánistánu (English subtitles)
https://www.youtube.com/watch?v=lFE7mmy8q-k

Nejsme žoldáci, jsme AČR
https://www.youtube.com/watch?v=Gyj5dWBKiiA


Na úplný závěr mi dovolte za náš kolektiv vyjádřit úpřímnou soustrast příbuzným, kamarádům a spolubojovníkům padlých vojáků v Afganistanu z neděle 5.8.2018. Nezapomeneme!

Bc. David Lebeda
předseda Imperativ, z. s.

V Praze dne 8.8.2018 Zpět