Články Pražské drogové fórum primární prevence 2014

Zúčastnili jsme se konference pod názvem: „Pražské drogové fórum primární prevence 2014. Akci pořádalo oddělení prevence ZSP MHMP ve spolupráci s Pražským centrem primární prevence dne 21. května 2014 od 9 do 15 hodin ve Velké zasedací síni HMP, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Smyslem fóra bylo představit pracovníkům v primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže, zejména ředitelům škol, školním metodikům prevence a obvodním metodikům prevence, činnost organizací poskytujících služby v této oblasti. Dále bylo cílem vyvolat vzájemnou diskusi a navázat kontakty s potencionálními partnery.

Zástupce každé organizace měl možnost během 15 minut na pódiu informovat o činnosti organizace a nabídce služeb. K dispozici měla každá organizace i prezentační stolek pro distribuci propagačních materiálů. Za Imperativ, z. s. se zúčastnil předseda Bc. David Lebeda (viz foto).

>> Další info: Pražské drogové fórum 2014Zpět