Články 7 kriminalistických otázek

Kdo? - Kdo je pachatel, spolupachatel, poškozený, pohlaví pachatele 1. Neznámý pachatel (komunista, kolektivní vina neexistuje), poškozený: veřejný zájem

Co? - Co se stalo, jde o trestný čin, nešťastnou náhodu, sebevraždu 2. Neznámý komunista popřel zločiny spáchané v 50 letech minulého století (§ 405 tr. z.)

Kdy? - Kdy došlo ke spáchání skutku, co nejmenší čas rozmezí 3. Zatím v nezjištěném čase a době (šetření PČR)

Kde? - Kde došlo ke spáchání skutku, přesné vymezení místa události 4. Tzv. „Hyde Park“ v Praze 2, Palackého náměstí

Jak? - Jak došlo ke spáchání skutku, způsob jednání, průběh události 5. Zatím nezjištěná osoba na místě veřejnosti přístupném v přesně nezjištěném čase a době (šetření P ČR), opakovaně sdělila zatím neustanovené skupině přihlížejících občanů pravděpodobně z řady některých komunistických mládežnických organizací skutečnost: „ ,že na území Československa se v 50 letech minulého století nevyskytovaly žádné pracovní tábory, nedocházelo k mučení osob a lidové soudy neexistovaly!“

Čím? - Čím došlo ke spáchání skutku, nástroje a jejich použití 6. Popíráním prokazatelně průkazných komunistických zločinů z období 50 let min. století. Tím došlo k naplnění skutkové podstaty protiprávního jednání uvedeného v § 405 tr. zákoníku. Hlavním nástrojem bylo zneužití místa určeného pro klidné shromáždění občanů bez nutnosti oznámení celé akce. Pro budoucí generace se jedná o velmi velkou společenskou nebezpečnost.

Proč? - Proč došlo ke spáchání skutku, zjištění motivu, vymezení okruhu podezřelých osob 7. Ke spáchání výše uvedeného protiprávního jednání došlo úmyslně, za účelem poškodit demokratické principy společnosti a veřejný zájem. Rovněž mohlo dojít k morálnímu poškození přihlížejících občanů. Okruh podezřelých osob jde konkretizovat zájmem společnosti o projevy levicově extremistických organizací, hnutí a skupin. Operativně pátrací činností pracovníků policie bylo zjištěno, že by se mohlo jednat o osoby z řad mladých komunistů (KSM, SKMČ a další).


Nahlédněte na stránky www.komsomol.cz nebo www.ksm.cz a pochopíte, že v nejbližší době by rozhodně k použití těchto otázek mohlo (mělo) dojít.

David Lebeda,
předseda Imperativ,o.s.

* V rámci specifické primární prevence se jedná o fiktivní případ, ale otázky jsou stále aktuální. Zpět