Advanced prevention against communism Vedoucí sekce Mgr. Petr Korál
Je morálně a eticky správné,
že komunisté sedí v Parlamentu ČR?

V rámci specifické primární prevence vznikla v našem sdružení kampaň, která je zaměřena na jednu z nejhorších ideologií v dějinách lidstva - komunismus. Tato kampaň se nazývá: ADVANCED PREVENTION AGAINST COMMUNISM (A.P.A.C). Zaměřuje se zejména na současné projevy komunistických stran, hnutí a organizací, nehledě na skutečnost, že KSČM je parlamentní stranou. Formou kulturně-informačních projektů doslova bojujeme proti všem, kteří zapomněli, co vše tato ideologie „rudého teroru“ obnáší!
Pozvánka na 17.listopad
Přijďte na akci ProtiTotalitní Platformy k výročí Dne boje za svobodu a demokracii, která se koná 17. listopadu od 14 do 17 hodin na Palachově náměstí.

Transformace komunistických stran ve střední a východní Evropě
Mgr. Pavlína Hájková - zastupitelka MČ Praha 10 Od roku 2004 spolupracuje se senátorem Jaromírem Štětinou jako jeho asistentka a tisková mluvčí. Během této doby se především věnovala problémům občanů Prahy 10. Vystudovala fakultu žurnalistiky UK, dvanáct let pracovala jako redaktorka Českého rozhlasu. Studovala na vysoké škole Cevro institut, obor veřejná správa.

V listopadu 2013 vystoupila na konferenci „Hate Crime a další rizikové chování“ pořádané Imperativ, o.s. a MHMP. Její téma bylo: „Transformace komunistických stran ve střední a východní Evropě.“

Domníváme se, že v době, kdy je u moci hnutí, které dle některých médií má ve svých řadách údajně 17 osob podezřelých ze spolupráce s Stb a prezident Miloš Zeman v ruštině přednáší na akcích pořádaných přáteli plukovníka KGB V. Putina, je dobré uvést informace, jak se s komunisty vypořádali v zemích bývalého východního totalitního bloku. Nejen z tohoto důvodu zveřejňujeme prezentaci paní magistry

>> Prezentace z konference Hate Crime
>> Další info
PROHLÁŠENÍ IMPERATIV, o.s. k volbě zástupců KSČM na místa Radních pro školství na některých Krajských úřadech. Podpora protestů ze strany studentů z Jihočeského kraje a dalších míst naší republiky. Jsme občanské sdružení, které se věnuje specifické primární prevenci kriminality se zaměřením na problematiku extremismu, zejména na tzv. levicový extremismus. Hlavním cílem našeho sdružení je formou informativně preventivních projektů primární a dnes již i sekundární prevence vzdělávání občanů v oblasti rizikových skupin zejména se zaměřením na problematiku extremismu, národnostních a etnických menšin, lidských práv a totalitních režimů. Zábavnou, ale také odbornou formou seznamujeme mladé lidi se zločiny komunismu, praktikami StB a zároveň využíváme svých zkušeností s předlistopadovým režimem. V minulosti jsme pořádali v rámci projektu „Totalita do 21. století nepatří !“ společně s Úřadem městské části Prahy 7 rockové koncerty proti totalitě. Dnes již v tomto projektu nefigurujeme – v Radě ÚMČ Prahy 7 je komunistka a tak pod jinou „vymyšlenou“ legendou nám nebylo umožněno v projektu pokračovat.
Uvedl jsem jeden jediný příklad z praxe, který jasně hovoří o skutečnosti, že ve vedení Krajů a zejména na místě Radních komunisté být nemohou. Přesto hlavním důvodem je zločinecká minulost komunistické ideologie. Rovněž prohlašujeme, že naši političtí zástupci absolutně ignorují zákony naší země a EU. Zejména zákon o zločinech komunismu z roku 1993, Lindblantovo memorandum a Usnesení Senátu o přijetí jedné z rezolucí Rady Evropy o zločinech komunismu.
Z výše uvedených důvodů občanské sdružení Imperativ,o.s. plně podporuje shromáždění v Českých Budějovicích dne 18.12.2012 pořádané iniciativou "Komunisté nepatří ke kormidlu!" Rovněž souhlasíme s rozumně vedenou hladovkou středoškoláků a případnými dalšími demokraticky vedenými akcemi. Na závěr mi dovolte citovat Immanuela Kanta: „Člověk má spoléhat na svůj rozum a své smýšlení. Neboť to, co považuje za správné pro sebe i své okolí, je skutečně správné”.
My se domníváme, že pro nás a naše okolí by bylo správné, kdyby komunisté zmizeli z naší a světové politiky na hřbitově dějin. Bohužel naše smýšlení a rozum nás varují, že historie se opakuje. To si všichni musíme uvědomit.

V Praze dne 17.12.2012
Bc. David Lebeda, předseda Imperativ,o.s.
ROZSUDKY KOMUNISTŮ PO ROCE 1989 • JUDr. Zbyněk Dudek, Mgr. Jiří Šimák - rozsudek okresního soudu
• JUDr. Zbyněk Dudek, Mgr. Jiří Šimák - rozsudek odvolacího soudu
• Miloslav Marek - rozsudek okresního soudu
• Karel Melichar, Josef Homolka - rozsudek okresního soudu
• Ladislav Nakládal - rozsudek krajského soudu
• Ing. Karel Hoffmann - rozsudek krajského soudu
• Rekapitulace všech případů
'DĚTI JSOU NAŠE BUDOUCNOST'
- DĚTSKÝ TÁBOR V TĚMICÍCH
Akci pořádal ÚMČ Praha 7, OSZ, Oddělení péče o rodinu a dítě. Tábora se zúčastnily děti z prostředí sociálně slabých rodin, děti z Dětských domovů, děti rodičů závislých na OPL a alkoholu apod.
Bc. David Lebeda & Mgr. Petr Korál & Martin Lebeda - pásmo přednášek se zaměřením na StB, Alternativní rockovou hudbu před rokem 1989, 90 léta minulého století, punkové hnutí a hnutí Skinheads v ČR, současná extremistická scéna, lidská práva a svobodu projevu a trestnou činnost mládeže (vše přiměřeno věku cílové skupiny).

Vzpomínka na 40 let komunistického režimu Aneb krátký film o tom, že je důležité mladým lidem přibližovat naší historii, aby v jejich budoucnosti nemohlo být, tak jako za nás, 40 let temna.• Film ke stažení ve formátu AVI (70 MB) zde